MENU UTAMA

Jumaat, 14 September 2012

RPH Bahasa Melayu Tahun 2 KSSR


TEMA
KEBUDAYAAN
TAJUK
Kuih Oh Kuih!

FOKUS UTAMA

Standard KandunganStandard Pembelajaran

2.6


2.6.1Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
 
Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.


FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

1.4
1.4.4

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
 
Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.


OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. Membaca bahan bahan untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bahasa.

ii. Menyatakan permintaan dengan intonasi 
    yang betul  dan secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal.


PENGISIAN KURIKULUM

KBT: Kecerdasan Pelbagai,  Kontekstual,

EMK: Kreativiti dan Inovasi

SISTEM BAHASA


i.  Ilmu:  Kajian Tempatan, Sains

ii. Nilai : Rajin,keyakinan diri, kerjasama, bersyukur

MEDIA

kad perkataan, kad gambar

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat dan makan pelbagai jenis kuih tradisional

Langkah
Isi Pelajaran
Aktiviti
Catatan

SET
INDUKSI
(5 MINIT)


Media-
Bahan
maujud

Daun pandan

Soalan Guru:
1) Siapa yang boleh      
    beritahu , apakah
    nama daun yang
    telah kamu
    pegang tadi?

Jangkaan jawapan
 (daun pandan)

2)Apakah kegunaan daun ini?

Jangkaan jawapan
(Membalut kuih )

3) Bagaimana cara
    menggunakan
    daun ini?

Jangkaan jawapan:
Rebus / tumbuk


1. Murid diperlihatkan
    sejenis daun yang
    biasa    dilihat .


2. Murid diberi peluang
    untuk memerhati,
    memegang dan
    menghidu bau daun
    tersebut.

3. Murid  bersoal jawab
    tentang daun
    tersebut dan
    kaitannya dengan
    kuih tradisional.

Ilmu:Sains

Nilai: menghargai, bersyukur

EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan)          

LANGKAH 1
(10 MINIT)


Lampiran 1
‘Lagu Kuih Tradisional’
 Kad perkataan

Kuih bahulu
Kuih karipap
Kuih buah melaka
Kuih keria
Kuih lempeng
Kuih koci
Kuih lepat

Lampiran 2

Gambar Kuih
1. Murid diminta
    mendengar lagu
   ’Kuih Tradisional’
   untuk kali pertama
   dengan penuh
    perhatian.

2. Murid   
    diperdengarkan
    lagu ’Kuih Tradisional’
    untuk kali kedua dan
    diminta mencatatkan
    nama-nama kuih
    pada kertas yang
    diedarkan
   
3. 8 orang murid
    diminta
    menyebutkan
    nama- nama kuih
    yang telah
    dicatatkan  dan
    memilih nama kuih
    yang disebut dari
    atas meja guru
    dan menampalnya
    pada   papan tulis.
 
4. Murid diminta
    menyebut nama kuih
    yang ditampalkan
    sambil diperlihatkan
    dengan gambar kuih
    yang sebenar.

5. Murid mendengar
    dan mengikut
    guru    menyebut
    cara bagaimana
    kuih yang disebutkan
    itu     dimasak sama
    ada goreng, rebus,
    bakar atau kukus .
   


Nilai- berhati-hati

Ilmu – Dunia Muzik

EMK: Kreativiti dan inovasi
(Fasa Imaginasi)

KBT:
Kemahiran Berfikir

Kemahiran mendengar

BBM:
Kad perkataan
Komputer Riba
CD Lagu

LANGKAH 2
(15 MINIT)


Lampiran 3
Seni kata lagu


Nama-nama kuihLampiran 4
Latihan nama kuih.

1. Murid dibimbing
    membaca seni kata
    lagu yang
    dipaparkan.

2. Murid membaca
    senikata lagu secara
    individu dan
    kumpulan dengan
    sebutan yang betul.

3. Murid dibimbing
    menyanyikan lagu
    ’Kuih Tradisional’
    berpandukan seni
    kata lagu yang
    dipaparkan.

4. Murid diminta
    membaca secara
    bergilir-gilir nama-
    nama kuih yang telah
   dicatat dengan
   sebutan yang betul  
    dan
   mengkategorikannya
   dalam kumpulan kuih
   manis atau pedas.


Ilmu: Pend.Muzik
Nilai: kerjasama
EMK: Kreativiti dan Inovasi (Fasa Perkembangan)BBM:
Komputer Riba
LCD

LANGKAH 3
(15 MINIT)


Aktiviti perbincangan kumpulan

Jangkaan jawapan

Kuih dalam bentuk lain:
Kuih lempeng, kuih keria - Empat segi
Keria
Buah Melaka – bentuk panjang

Kuih rasa lain:

Jangkaan jawapan
Keria pedas
Lempeng pedas
Karipap manis

1.Murid membaca
   semula nama-nama
   kuih dalam seni kata
   lagu yang dipaparkan
   oleh guru.

2. Murid dalam
    kumpulan kecil
   berbincang nama
    kuih lain selain
   daripada kuih yang
   terdapat dalam
   petikan lagu dan
   memikirkan cara
   mengubah suai rasa
   atau bentuk kuih
   mengikut kreativiti
   mereka.

3. Wakil kumpulan murid
    membentangkan
    hasil kerja kumpulan
    mereka.

4. Murid mendengar 
    guru merumuskan
    bahawa   setiap kuih
    tradisional boleh
    diubah suai mengikut
     cita rasa.
    Namun mungkin
    orang tidak biasa
    akan rasanya    


Kaedah kumpulan

Ilmu: Kajian Tempatan, Matematik

Nilai:Keyakinan diri, kerjasama

EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan)

KBT: Kemahiran berfikir, menjana idea


LANGKAH 4
(20 MINIT)

Lampiran 4

Lembaran kerja


Power point kad suku kata

Le + pat
ko   +  ci

ka + ri + pap
ke + ri + a


1. Murid dibahagikan
    kepada kumpulan
    mengikut kebolehan
    iaitu murid cerdas
    dan murid
    pemulihan untuk
    tujuan pengayaan
    dan pemulihan. 

2. Murid diberikan
   soalan    Latihan
    .
30 orang
1. Murid membaca
     frasa- frasa yang
     terdapat dalam
    lembaran kerja
    yang diberi.

2. Murid
    mengkategorikan
    cara- cara jenis kuih
    dimasak.

 
Pemulihan = 5 orang

1. murid dibimbing
    membaca dan
    mengeja nama-
    nama kuih mengikut
     suku kata.

2. Murid dibimbing
    untuk menulis
    perkataan pada
    lembaran kerja

Pengayaan =

Murid yang telah siap akan diberi soalan pengayaan iaitu permainan mencari perkataan nama  kuihIlmu: Kajian
Tempatan

Nilai:Keyakinan diri

KBT: BCB
KB-menjana idea

Lampiran 5

Pemulihan
Power point,
kad sukukata
lembaran kerja


Ilmu: Kajian
Tempatan

Nilai: Rajin
KBT: BCB 

Lampiran 6
Latihan pemulihan

 Lampiran 7
Pengayaan
Lembaran kerja


Ilmu: Kajian
Tempatan

Nilai: berdikari

KBT: BCB
KB-Menjana
idea

PENUTUP
(5 MINIT)


Power point

Lirik lagu ‘Kuih tradisional’

Murid menyanyikan lagu Kuih Tradisional dengan mengikut lirik lagu dan iringan muzik.BBM: senikata lagu

Nilai- kerjasama

KBT: Kecerdasan peibagai-Muzik, Visual ruang.

BBM
Komputer Riba
LCD

                                       Lampiran 1
Kuih Oh Kuih”
Ibuku rajin buat kuih
Bermacam-macam jenis kuih
Bahulu, karipap, buah melaka
Bolehku makan sekeluarga.
Kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih 2X
Keria, lempeng, koci, lepat
Marilah kawan, mari dekat
Rasalah kuih yang beraneka
Pasti kawan semua akan suka
                            Melodi : Papaku Pulang Dari Kota.

1 ulasan: